امروز، پنجشنبه 27 / 4 / 98

کلیه داوطلبان محترم :
در صورت بروز مشکل در ورود به سامانه آزمون یا عدم دریافت نام کاربری و کلمه عبور به سامانه 30009900030100 نام و کد ملی و شماره تماس خود را پیامک کنید تا پس از بررسی پاسخ داده شود.
قابل توجه کلیه شرکت کنندگان حداقل نمره قبولی در آزمون 14 هست و نمره در گواهی درج میگردد.
شما مي‌توانيد در آزمون‌هاي زير شرکت نماييد. لطفاً يکي را انتخاب کنيد: